VIDAUS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

„Girstučio“ baseine, esančiame Kovo 11 – osios g. 26, Kaune, (toliau – Baseinas) lankytojai gali naudotis baseinais: 50 metrų baseinu, 25 metrų baseinu, baseinu su čiuožykla, vandens zona su fontanu, šalto vandens baseinu, pirtimis ir masažinėmis voniomis. Taip pat sportuoti treniruoklių salėje ir lankyti grupinius užsiėmimus.

„Girstučio“ baseino valdytojas (toliau – Valdytojas) – UAB „Sporto infrastruktūra“ (juridinio asmens kodas 303550874, registracijos adresas Kovo 11 – osios g. 26, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas).

Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į baseiną per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklės nustato Baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Baseino Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų (t.y. įsigydamas bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, jų laikytis.

Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina pasirašydamas Kliento anketoje. Valdytojas ir jo darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.

Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.

Baseine draudžiama lankytis šiems asmenims:

 • Asmenys, sergantys COVID-19 ar bet kokia kita virusine/infekcine liga, asmenys, įtariami, kad serga COVID-19 liga ar bet kokia kita virusine/infekcine, ir asmenys, turėję sąlytį, su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
 • sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems elektroninio bilieto (lustinės apyrankės);
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Baseinui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms;Vaikai iki 16 metų gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 vaikus.

Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Baseinas gali būti laikinai uždarytas.

Iš anksto viešai skelbiamų varžybų metu gali būti apribotas ar laikinai sustabdytas naudojimasis Baseino paslaugomis. Apie palnuojamas varžybas lankytojai informuojami girstuciobaseinas.lt, registratūroje ir/ar socialiniuose tinkluose. Šis laikotarpis nėra kompensuojamas.

Lankytojai privalo palikti treniruoklių salę, grupinių užsiėmimų salę, pirčių erdvę ir baseino erdvę likus 15 min. iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos, išėjus vėliau taikomas papildomas mokestis.
Kilus klausimams ar neaiškumams lankytojai turi kreiptis į Baseino personalą.

II. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

Bilietų kainos pateikiamos Baseino kasoje ir interneto puslapyje girstuciobaseinas.lt , bilietai parduodami Baseino kasoje arba interneto puslapyje.

Parduodamų bilietų kiekis ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Apyrankės neišduodamos vaikams iki 7 metų, nebent lankytojas reikalauja kitaip.

Bilietai gali būti laikinai neparduodami dėl techninių kliūčių arba kai yra užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.

Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti Baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo bilietą.

Asmeniui, pametusiam abonementą, jo prašymu, gali būti išduodamas abonemento dublikatas.

Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Baseino administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

Dėl techninių kliūčių, renginių vykdymo metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo kalneliais, baseinais, pirtimis, treniruoklių sale, gali nevykti grupiniai užsiėmimai ir kt. Tuo atveju, bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

Vaikams iki 4 metų įėjimas į Baseiną yra nemokamas.

Asmenys, norintys įsigyti bilietą ar abonementą su nuolaida, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (skrajutę, kortelę, pažymėjimą ar kt.).

Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus ar esant būtinybei nustatyti lankytojo tapatybę, Baseino personalas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, tapatybės kortelę, moksleivio/studento pažymėjimą ar pan.).

Jei lankytojas, jau išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino teritoriją, jis turi įsigyti naują bilietą.

Narystės perrašymas įkainotas kainoraštyje. Perrašyti narystę galima du kartus per narystės galiojimo laikotarpį, registratūroje.

Narystės naudojimo sąlygos aprašytos sutartyje arba Nario kortelės naudojimosi instrukcijoje.

III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

Parduodant bilietą ar abonementą į Baseiną, išduodama atitinkamos spalvos lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai.

Lustinę apyrankę yra būtina aktyvuoti per pirmąsias 15 min. įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 15 min., ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

Bilieto ar abonemento tikslus galiojimo terminas, apsilankymo laikas ir sąlygos nurodytos kainoraštyje registratūroje arba girstuciobaseinas.lt .

Gavusiems lustinę apyrankę, yra suteikiamas kreditas, kurį lankytojas gali naudoti įsigydamas papildomas paslaugas Baseine. Kredito limitas nustatomas pagal tuo metu galiojančius įkainius.

Lankytojui, išnaudojusiam kredito limitą ir norinčiam jį papildyti, privaloma apmokėti savo sąskaitą išėjimo kasose.

Lustines apyrankes gavę asmenys turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.

Į Baseiną patekti galima taip pat turint biometrijos paslaugą. Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo identifikuojamas priglaudus pirštą prie skenavimo jutiklio, esančio turniketų viršutinėje dalyje. Laikas stabdomas, kai lankytojas išeina per išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.

Su lustine apyranke Baseino teritorijoje lankytojas gali:

 • atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę;
 • įsigyti prekių ir paslaugų bare, nuomos punkte ir t.t.;
 • infoterminale matyti lustinės apyrankės informaciją.

Lankytojui praradus lustinę apyrankę ar sugadinus elektroninę jos dalį privaloma prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą dėl lustinės apyrankės užblokavimo.

Prieš išeidamas iš Baseino lankytojas turi atsiskaityti kasoje. Tuomet yra parodoma lankytojo mokėtina suma už Baseine jam suteiktas paslaugas ir/ ar jo nupirktas prekes.

Išėjus anksčiau, t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.

Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) arba už išėjimą po oficialių Baseino darbo valandų atsiskaitoma taip:

 • lankytojui viršijus laiko limitą, skaičiuojamas mokestis už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės ir skaičiuojamas už kiekvieną papildomą minutę;
 • mokestis skaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas kasoje.

Jeigu lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Lankytojai, padarę žalą Baseinui, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

Vasaros laikas nustatomas administracijos nurodymu ir skelbiamas papildomai. Baseino darbo laikas nurodytas administracijoje ir interneto svetainėje girstuciobaseinas.lt ;

Baseinas LR valstybinių švenčių metu gali dirbti trumpiau informaciją pateikiant interneto svetainėje girstuciobaseinas.lt, registratūroje ir/ar socialiniuose tinkluose. LR valstybinių švenčių metu galioja savaitgalio apsilankymų įkainiai, grupiniai užsiėmimai nevyksta.

Nusileidimo kalnelio ir pirčių darbo laikas yra skelbiamas: baseino info lentoje ir internetinėje svetainėje girstuciobaseinas.lt

Informacija apie mėnesinių, kartinių, ilgalaikių abonementų stabdymą ir pratęsimą pateikiama kainoraštyje ir girstuciobaseinas.lt

Baseine asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis Baseino teritorijoje.

Rūkyti lankytojams Baseino teritorijoje draudžiama.

Baseinas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Baseino patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.

Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti ir Valdytojui perduoti daiktai saugomi administracijoje 5 (penkias) kalendorines dienas.

Kai yra užrakinama daiktų saugojimo spintelė, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa neaktyvus. Lankytojai privalo kruopščiai patikrinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.

Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele.

Pažeidus šias Taisykles lankytojai privalo nedelsdami palikti Baseiną, jeigu to reikalauja
Lankytojai, Baseine pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į baseino prižiūrėtoją ar kitą personalą.

Rankšluosčius ir kitus reikalingus daiktus galima išsinuomoti registratūroje. Tokiu atveju lustinėje apyrankėje fiksuojami duomenys apie paslaugos suteikimą. Išnuomoti daiktai panaudojus grąžinami, pažymint lustinėje apyrankėje apie daikto grąžinimą.

Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje, slidžioje aplinkoje.

Baseine privaloma būti su baseinui skirta maudymosi apranga.

Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams/supinti į kasą.

Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

Didžiojo baseino (50m) gylis yra 2 – 2.2 m, todėl juo naudotis gali tik mokantys plaukti lankytojai. 25m baseino gylis 1.20 – 1.80 m, pramogų baseino gylis 1.20 – 1.40 m, vaikų baseino – 0.65m .

Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.

Vykstant grupiniams užsiėmimams pramoginiame baseine, nusileidimo kalnelio veikimas gali būti sustabdytas.

Privalu laikytis vandens nusileidimo kalnelio taisyklių.

Gerti ir valgyti galima tik pramoginio baseino erdvėje esančioje baro zonoje.

Poilsio erdvėje ant gultų po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.

Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.

Lankytojas, atėjęs į baseiną su nepilnamečiu vaiku (iki 16 metų), privalo jį prižiūrėti, nepalikti vieno bei atsako už jo saugumą.

V. TRENIRUOKLIŲ IR GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ SALIŲ TAISYKLĖS

Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Treniruoklių salės ar Grupinių užsiėmimų (toliau – GU) salės įranga, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Treniruoklių salę ar GU bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis bei įranga.

Treniruoklių ir GU salėse privaloma dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią sportinę avalynę. Draudžiama sportuoti avint lauko avalynę, šlepetes, sandalus bei futbolo sportinius batelius, taip pat neavint visiškai jokios avalynės (nebent treneris nurodo kitaip). Pažeidžiantys šį punktą lankytojai gali būti neįleidžiami.

Prieš naudojantis Treniruoklių salės įranga ir inventoriumi, būtina susipažinti su Treniruoklių salėje iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis naudojimosi instrukcijomis, o esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į Baseino darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo; Kilus neaiškumams GU salėje būtina kreiptis į trenerį.

Naudojantis įranga, ant treniruoklių ir kilimėlių būtina pasitiesti rankšluostį.

Treniruoklių salėje, keliant didelius svorius, būtina pasikviesti į pagalbą antrą asmenį.

Atlikus pratimus, būtina sutvarkyti treniruotės vietą (treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas).

Prieš pradedant ir baigus naudoti įranga būtina ją dezinfekuoti.

Naudotis Treniruoklių ir GU salės įranga ir kitu inventoriumi galima tik pagal tiesioginę jų paskirtį.

Nesinaudokite laikinai sugedusiais treniruokliais, o apie pastebėtą gedimą nedelsiant informuokite salės instruktorių arba registratūros darbuotoją.

Netrukdykite kitiems Treniruoklių ar GU salės lankytojams naudotis treniruokliais ir kitu inventoriumi, pertraukėlių tarp pratimų metu neužimkite treniruoklių, nepalikite ant jų asmeninių daiktų.

Prieš pasirenkant krūvį Treniruoklių ar GU salėje, įsitikinkite, ar jis atitinka asmeninį fizinį pajėgumą. Jūsų saugumas ir sveikata – Jūsų pačių rankose. Sveikatai pablogėjus ar patyrus traumą esant Treniruoklių ar GU salėje, nedelsiant apie tai informuokite personalą. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Treniruoklių ar GU salėje tenka lankytojui.

Baseinas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl paslaugos teikėjo kaltės.

Jaunesniems nei 14 metų asmenims patekti į Treniruoklių ir GU salę ir joje sportuoti draudžiama.

Asmenys nuo 14 iki 16 metų Treniruoklių salėje gali sportuoti tik su trenerio priežiūra, įsigijęs individualią treniruočių programą ir trenerio nustatytą asmeninių treniruočių kiekį.

VI. PIRČIŲ ZONOS TAISYKLĖS

Pirčių zonoje lankytojai prašomi netriukšmauti.

Pirčių erdvėje lankytojai privalo turėti rankšluostį.

Į sausas pirtis galima eiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje lankytojas privalo pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias būtina nusiprausti duše.

Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.

Garinėje pirtyje sėdėjimo vietą privalu nusiplauti su dušu. Dušu naudotis taip, kad netrukdytumėte šalia esantiems žmonėms.

Pirčių zonoje rekomenduojame nenešioti papuošalų.

Nesilaikantys pirčių zonos taisyklių įspėjami. Jei klientas pakartotinai pažeidžia taisykles, jis gali būti išprašytas iš vandens zonos ir kitą kartą neįleidžiamas.

VII. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Lankytojas turi teisę:

 • naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;
 • reikalauti, kad Valdytojas atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

Lankytojas įsipareigoja:

 • prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė ir fizinės galimybės jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam lankytojui;
 • būdamas Baseine ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 • būdamas Baseine segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
 • vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi;
 • naudotis įranga Treniruoklių salėje, GU salėse, nusileidimo kalneliu ir/ arba baseinais taip, kaip to reikalauja atitinkamo nusileidimo kalnelio ir/ arba baseinų taisyklės.

VIII. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

Valdytojas turi teisę:

 • į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • į Baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
 • bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą ir/ ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 • pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;
 • vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
 • neįleisti asmenų be papildomo paaiškinimo;
 • Valdytojas turi teisę Baseine rengti uždarus vakarus.

IX. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

Baseino administracija rekomenduoja planuojantiems pramogauti lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.).

Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Baseino inventoriui. 

Griežtai nerekomenduojama šokinėti, nardyti, daryti triukus, sulaikyti kvėpavimą po vandeniu, bandyti pernerti baseiną ar atlikti kitus sudėtingus ar rizikingus veiksmus.

X. DRAUDIMAI BASEINE

Baseine draudžiama:

 • garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Baseino paslaugomis;
 • atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
 • atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų (išskyrus geriamąjį vandenį nedūžtančiuose induose);
 • lankytis su gyvūnais;
 • čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti Baseine esantį inventorių;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
 • palikti vaikus iki 16 m. be priežiūros;
 • avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
 • lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 • šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, sūkurinių vonių, nardyti sūkurinėse voniose;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialiai tam skirtų sauskelnių;
 • naudotis vandens nusileidimo kalneliu apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kai dėl techninių kliūčių kalnelis neveikia arba kai tai daryti draudžia personalas ar įspėjamieji užrašai;
 • filmuoti ir fotografuoti visose Baseino patalpose be paslaugų teikėjo leidimo;
 • pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;
 • skustis ir/ar atlikti depiliavimosi procedūras Baseino patalpose;
 • gręžti šlapius rūbus (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo rūbinėse ant grindų;
 • baseine lankytis/būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
 • naudotis Baseino paslaugomis turint sveikatos sutrikimų ar esant blogai savijautai.

Pirčių erdvėje draudžiama:

 • atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
 • pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
 • reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 • pirtyse būti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

XII. ATSAKOMYBĖ

Lankytojas, padaręs žalą Baseine, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

Baseino administracijai ar darbuotojams įtarus, jog lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.

Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.
Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius.

Lankytojas yra atsakingas už išsinuomotus daiktus, juos praradus kompensuoja Baseinui patirtą žalą. Negrąžinus arba sugadinus išnuomotą daiktą, lankytojas išėjimo kasose sumoka numatytą baudą pagal tuo metu nustatytus įkainius.

Lankytojas, patyręs turtinę ir/ ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ ar turtui nenagrinėjami.

Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ ar rekomendacijų.
Valdytojas neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis nusileidimo kalneliais ar dėl chloruoto vandens.

Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.