NARIO KORTELĖ

 • Klientui, įsigijusiam narystę ir sumokėjusiam vienkartinį nario kortelės išdavimo mokestį , yra išduodama asmeninė nario kortelė.
 • Klientas privalo aktyvuoti savo nario kortelę (pradėti naudotis „Girstučio“ baseino paslaugomis) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po apmokėjimo už ją, jeigu atitinkama sutartis nenustato kitokio nario kortelių aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis baseino paslaugomis, nario kortelė (-ės) yra aktyvuojama (-os) automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos (-ų) galiojimo terminas, atitinkantis nario kortelės rūšį.
 • Klientas, praradęs savo nario kortelę, turi registratūroje paprašyti išduoti nario kortelės dublikatą bei sumokėti nario kortelės dublikato mokestį.
 • Nario kortelės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y. Klientui turinčiam 12 mėn. abonementą suteikiama 42 dienos atostogų; Laiko intervalus Klientas gali pasirinkti pats. Nario kortelės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau.
 • Nario kortelės taip pat gali būti pratęsiamos dėl ligos, pateikus oficialią gydytojo pažymą (ne išrašą) apie ligos laikotarpį, taip pat pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą. Abonementų pratęsimo laikotarpiai:
  a) Vieno ir trijų mėnesių abonementai pratęsiami 1 savaitei;
  b) 12 mėn. abonementai pratęsiami pažymoje ar nuoraše nurodytą laikotarpį;
 • Asmeninės nario kortelės yra vardinės. Todėl be išankstinio „Girstučio“ baseino sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims.
 • Klientas, norintis perleisti asmeninę narystę kitam asmeniui, privalo apie tai pranešti „Girstučio“ baseino administracijai, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę bei sumokėti nurodytą abonemento perrašymo kitam naudotojui mokestį.
 • Klientas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs nario kortelės, į sporto kompleksą yra įleidžiamas, kai iš sporto komplekso duomenų bazėje esančios nuotraukos ir kitų duomenų galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo nario kortelė yra galiojanti.
 • Klientui įsigijusiam nario kortelę ir nusipirkusiam narystę sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 • Nario kortelių galiojimo laikas baseine skaičiuojamas nuo narystės aktyvavimo datos, 1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 31 kalendorinė diena, 12 mėn. galiojimas – 365 kalendorinės dienos.
 • Dovanų čekiai galioja 3 mėnesius nuo pirkimo datos, pasibaigus Dovanų čekio galiojimo laikui, ir Klientui pageidaujant, jis gali būti pratęstas sumokėjus nustatytą pratęsimo mokestį.